Förbättringsförslag lyfter AMB

De enskilda medarbetarna på AMB i Broakulla har i allra högsta grad del i företagets framgångar. Genom systematiskt arbete skapar många små förbättringar långsiktiga konkurrensfördelar. Läs hela pressmeddelandet här.